Vara medlem

Medlemsavgiften för Gnesta scoutkår är 315 kr per termin. I den ingår det mesta som rör den verksamhet vi genomför. Medlemsavgiften betalas per termin.
Ett inbetalningsanmodan skickas till alla medlemmar varje termin, betala inte direkt till kåren.

När vi har läger eller hajk tillkommer ofta en extra avgift. Gnesta scoutkårs postgiro är 28 75 95-3.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Kåren och alla medlemmar är försäkrade genom Svedea. Är du ny kan du vara med på 3 prova-på-träffar med full täckning med Scouternas försäkring.

Läs mer om Scouternas försäkringar. (Det är viktigt att medlemsavgiften är betald för att försäkringarna ska gälla om olyckan är framme.)

Avsluta medlemskap

Har du eller ditt barn slutat i Scouterna? Meddela det snarast till avdelningsledarna. Din avanmälan stoppar utskick av fakturan för medlemsavgift samt påminnelser.

 Om stigarna leder till scouterna igen ….    Välkommen tillbaka!