Föräldramöte inför våren den 16 januari kl. 19.00 i Scoutstugan

2 januari, 2020 av Maria Lavman Lysell

Den som ger mycket, får oftast mycket tillbaka. Kanske är det därför som det är så roligt att vara scoutledare? Ännu roligare blir det när vi är fler vuxna på möten. Det blir lättare att göra meningsfull verksamhet för både scouter och ledare.

För att lyckas med detta kommer 1-2 föräldrar behöva att vara med på varje scoutmöte, med start i januari.

Vi bjuder därför in till ett FÖRÄLDRAMÖTE den 16 januari kl. 19.00 i Scoutstugan. Minst 1 vårdnadshavare per barn förväntas att komma.

Vi behöver ert stöd och vill ha ett samtal om hur det ska gå till, förväntningar på ledare respektive vårdnadshavare, med mera. Förhoppningsvis ser ni en möjlighet att dela en upplevelse med ert barn, samtidigt som scoutverksamheten blir mer hållbar i längden.

Fika blir det förstås! 

Välkomna