Vårterminen börjar v. 4

2 januari, 2020 av Maria Lavman Lysell

VÅRENS AVDELNINGSVERKSAMHET

Spårarna (åk 2-3) – ansvarig avdelningsledare: Maria Lavman Lysell, 070-39 444 60
Dag och tid för möten: onsdagar 18.30-19.30

Upptäckare (åk 4-5) + Äventyrare (åk 6-8)
Ansvarig avdelningsledare: Andreas Stenemyr, 070-086 39 66
Övriga ledare: Ulrika Sörblad, Thomas Lilliesköld
Dag och tid för möten: Tisdag 18.30-20.00

Utmanare (åk 9+)
Ansvarig avdelningsledare: Ulrika Sörblad, 072-725 88 69
Dag och tid för möten: oregelbundet, beslutas av utmanarna själva.